תמונת מנוי: מנוי מחזמר לתושבי שכונת התקווה בלבד

מנוי מחזמר לתושבי שכונת התקווה בלבד

עונה: 2018/2020
כרטיסי מנוי: 2

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים